Promicanje jednakosti osoba s invaliditetom

Osim promicanja ravnopravnosti spolova, za poduzeće Matell Dental Centar Investicije d.o.o. od izuzetne je važnosti i promicanje jednakosti osoba s invaliditetom u ostvarivanju ljudskih prava i inkluzije te njihovo potpuno sudjelovanje u društvu u svim mogućim aspektima, a posebice u socijalnom i profesionalnom aspektu života. Zaposlenje osoba s invaliditetom predstavlja glavni faktor socijalne integracije, međutim predrasude koje su uglavnom prisutne u društvu su te da se takve osobe prikazuje kao manje vrijednim i lošijim radnicima u odnosu na osobe bez invaliditeta.

Navedeno ima utjecaj na to da osobe s invaliditetom naspram osoba bez istog prati veća stopa nezaposlenosti, slabiji prosječni prihodi te slabija participacija u slobodnim aktivnostima, a sve navedeno potiče razvoj lošije kvalitete života. Osim navedenih predrasuda, veliki utjecaj na manja zapošljavanja ima i nedovoljna edukacija i informiranost poslodavaca koji zbog nedovoljnog znanja i osviještenosti odbijaju zapošljavati takve osobe.

Podaci istraživanja koji se odnose na rad osoba s invaliditetom, pokazuju upravo suprotno odnosno pokazuju to da takve osobe ostvaruju vrlo dobre rezultate prilikom rada, poštuju radno vrijeme, a uz to bolovanje je također korišteno na minimalnoj razini.
Poduzeće Matell Dental Centar Investicije d.o.o. pri zapošljavanju novih zaposlenika prvenstveno vodi računa o stručnosti kandidata i radnom iskustvu na sličnim poslovima. Ključne stvari koje se uzimaju u obzir su sposobnost, usavršavanje i napredovanje pojedinca unutar kolektiva, a što isključivo ovisi o proaktivnosti osobe, želji za usvajanjem novih znanja i konstantnom razvijanju međuljudskih odnosa, neovisno o njegovoj spolnoj pripadnosti, nacionalnoj pripadnosti ili invaliditetu.

Važno je zajednicu, a posebice poslodavce što više educirati o invaliditetu kako bi se razbile predrasude te stvorila slika o osobama s invaliditetom kao ravnopravnim i samostalnim članovima društva te na taj način osigurao što bolji napredak i ispunjenje potencijala koje takve osobe imaju.

Veselimo se gledati kako ste sretni i zadovoljni. I mi smo s Vama!
Za sva pitanja smo tu!
Vaš MDC