Elementor #1600

Zubna krunica (lat. corona dentis) je protetski rad koji se izrađuje na zubu koji treba zaštitu od propadanja ili rekonstrukciju zbog oštećenja prilikom lomova, oštećenja na kojima se ne može napraviti ispun/plomba, loših protetskih nadomjestaka, te na liječenom ili tamnom zubu.

Prilikom izrade zubnih krunica u Matell Dental Centru koristimo se CAD/CAM tehnologijom i individualizacijom od strane dentalnog tehničara, jer želimo što bolje individualizirati nadomjestak svakom našem pacijentu. Nakon temeljitog pregleda i dijagnostike u našem centru odabiremo vrstu krunice koja najviše odgovara pacijentu.